Turkdrop Komutlari  
Turkdrop
Turkdrop Nedir?
Download
Kurulum
Komutlar
Diger Dokumanlar

IRCdTurk
IRCdTurk Nedir?
Download
Kurulum
Oper Komutlari
Ornek Conf
Diger Dokumanlar

XServ
XServ Nedir?
Kurulum
Download
Dokumanlar

IRCTurk Team
Biz Kimiz?
Neden Bu Projeler?
Diger Projeler
Bize Ulasin

Linkler
IRC Portali
Shell Hosting
IRC Serveri
Email Hizmeti
Forumlar


Turkdrop Ilk ve Tek Turkce IRC Bot

             

         Turkdrop`da hem ozelden hemde kanal genelinden kullanabileceginiz komutlar, bu komutlar botu kullanmanizi oldukca kolaylastiriyo, ayrica unutmayin komutlari kullanabilmek icin botunuza LOGIN olmaniz gerekmektedir.

Turkdrop Komutlari:

             

Butun Komutlari

Access

Devoice

Msg

Stats

Act

Die

Nick

Suspend

Adduser

Flags

Note

Time

Ban

Global

Notice

Top

Banlist

Greet

Onjoin/Konjoin

Topic

Banner (broadcast)

Ignore

Op

Unban

Bantype

Ignorelist

Opstat

Unignore

Chaninfo

Info

Part (RemChan)

Unlock

Chans / Channels

Invite

Ping

Uptime

Chanset

Join

Rehash

Userlist

Chnick (ChHandle)

Jump

Remuser

Version

Clear

Kick

Restart

Voice

Commands

Levels

Save

Wallops (wall)

Comment

Lock

Say

Who

Cycle

Log

Seen

Whois

Date

Mode

Send

Xsend

Deop

Moduser

Set

Komutlarin Aciklamalari - Levellera Gore Siralanmistir -

Access - Bot Owner (1000)

Index

Access - Global Owner (900)

Index

Kullanimi: (/msg) IRCturk die

Botu Kapatir..Botun tekrardan Shell`den Baslatilmasi Gerekir..

Access - Global Master (800)

Index

Join

Kullanimi: (/msg) IRCturk join <#kanal>

Botun Kanala Girmesini saglar..

Part (RemChan)

Kullanimi: (/msg) IRCturk part <#kanal>

TBotu Bulundugu Bir kanaldan Cikartir...

Chnick (ChHandle)

Kullanimi: (/msg) IRCturk chnick

Kullanicinin Nickini botun userfile`inda degismesini saglar..

Access - Global Bot Net Technician (700)

Index

Suspend

Kullanimi: (/msg) IRCturk suspend nick [reason]

Kullanicinin botdaki Yetkilerini askiya alir.Kullanici botu hicbir sekilde kullanamaz taaki suspendi acilana kadar..Listeyi gormek icin SUSPEND LIST komutunu kulanin..

Msg

Kullanimi: (/msg) IRCturk msg

Herhangi Bir kullaniciya msg yollar.

Save

Kullanimi: (/msg) IRCturk save

Botun kanal ve kullanici dosyalarini kayit ettirir.

Banner (broadcast)

Kullanimi: (/msg) IRCturk banner

(/msg) IRCturk banner Bot Restart Edilicektir..!

Botun "BOt Restart Edilicektir..!" yazisini bulundugu her kanala gondermesini saglar.

Ayrica Bakin: Say

Jump

Kullanimi: (/msg) IRCturk jump [port [password]]

Botun baska bir servera baglanmasini saglar.port girmeniz zorunlu degildir.

Rehash

Kullanimi: (/msg) IRCturk rehash

Bot Config dosyasini rehash eder..configde degisiklik yaptiysaniz yenilikleri tanir...

Restart

Kullanimi: (/msg) IRCturk restart

Bot kapanir ve Config dosyasini tekrr yukleyerek acilir..

Log

Kullanimi: (/msg) IRCturk log

Botun Log dosyalarina istediginiz bir notu ekler..

Send

Kullanimi: (/msg) IRCturk send #kanal [args]

Bu komut bir botdan baska bir bota msg gondermenizi saglar.

Netsplitlerde baska serverda olan botlara komut vermek icin kullanilabilir..

Notice

Kullanimi: (/msg) IRCturk notice

Kullaniciya Notice atar..

Access - Global Operator (600)

Index

Ignore

Kullanimi: (/msg) IRCturk ignore user@host

Bot user@hpst dan gelen butun msglari Ignore eder...

Unignore

Kullanimi: (/msg) IRCturk unignore user@host

Bot user@host dan olan msglari tekrardan gormeye baslar..

Ayrica Bakin: Ignore

Clear

Kullanimi: (/msg) IRCturk clear (#kanal)

Kanalin Modlarini Temizler..

Lock

Kullanimi: (/msg) IRCturk lock <#kanal>

Kanali Kilitler.Kanalin Modlari +smnti olur.

Unlock

Kullanimi: (/msg) IRCturk unlock <#kanal>

Kilitli Olan Bi kanali tekrardan kullanima acar..

Ayrica Bakin: Lock

Access - Global Halfop (550)

Index

Access - Global Voice (501)

Index

Chans / Channels

Kullanimi: (/msg) IRCturk channels

(/msg) IRCturk chans
(/msg) IRCturk channels

Bot Bulundugu kanallari listeler.

Ayrica Bakin: Opstat

Opstat

Kullanimi: (/msg) IRCturk opstat [check]

Bot bulundugu butun kanallari listeler..Ayrica kanallarda op olup olmadiginida..

Access - Channel Owner (500)

Index

Chanset

Kullanimi: (/msg) Bot chanset (#kanal) (args | none)

Kanal Ozelliklerini Ayarlar..

(/msg) Bot help chaninfo (#kanal)

Access - Channel Master (400)

Index

Act

Kullanimi: (/msg) BOT act (#kanal)

Bot bulundugu kanalda /me komutunu kullanir...

Format: (/msg) BOT act (#kanal)

Ornek: /msg Bot act #IRCturk yoqum...

[05:47] * Cow yoqum....

Ayrica Bakin: Say

Onjoin/Konjoin

Kullanimi: (/msg) bot (k)onjoin (#kanal) (text)

Botun kanala girenlere giriste msg gondermesini saglar..

NOT: ONJOIN Komutu kanala giren herkese gonderilir.
NOT: KONJOIN ise sadece bota kayitli olanlara gider..

bot onjoin show
Suandaki Onjoin Msglarini Gosterir.

bot onjoin list
Sudanki Onjoin Msglarini Gosterir.

bot onjoin scan
Butun kanallardaki onjoinleri gosterir..Flood yapabilme ve botun dusme tehlikesi vardir.

bot onjoin clear
kanaldaki onjoin msglarini temizler.

bot onjoin add text
kanala onjoin msg`i ekler.

bot onjoin ins # text
dha onceden eklediginiz bir onjoini degistirmenizi saglar...# yerine satir numarasini yazmalisiniz.

bot onjoin del #
Ekli olan # munarali satiri siler.

bot onjoin mirror
ONJOIN ve KONJOIN msgini ayni yapar..

bot onjoin autovoice 0
Bot Kanala Girenlere AutoVoice vermez...

bot onjoin autovoice 1
Bot Kanala Girenlere AutoVoice veriri... Sadece Bota Eklilere..

bot onjoin autovoice2
Bot Kanala Girenlere AutoVoice veriri... Sadece Bota Eklilere..

bot onjoin autovoice3
Bot Kanala Giren Herkese voice verir..

=====

Onjoin Msg`inizda asagidakilerinide Kullanabilirsiniz..

$nick, $chan, $bot, $purpose, $url, $email, $other, and $chanowner

$nick = Kanal girenin nicki
$chan = kanalin ismi
$bot = botun nicki
$chanowner = kanal sahibinin usename`i
$purpose = kanalin amaci
$url = kanalim sitesi
$email = kanalin email`i
$other = kanalin diger bilgileri..

Bunlari Degisktirmek icin CHANDATA Komutuna bakiniz..

Ornek: Robot onjoin add Slm $nick, $chan Kanalimiza hos Geldin..! Ben Kanalin guvenlik Botuyum, $bot! ($purpose.) Eger Kanal SAhibi olan, $chanowner`a ulasmak istersen MAIL :$email.

Kanala girenler direkman bu yazilanlari yukarida belirttigimiz sekildeki ayarlar olarak goruceklerdir..

Ayrica Bakin: Chandata

Chaninfo

Kullanimi: (/msg) Bot chaninfo (#kanal)

Botun kanalin bilgilerini size gostermesini saglar..

Asagidaki komutlari + yada - seklinde kullanilabilir.. (eg (/msg) bot chanset (#kanal) -clearbans)

clearbans - cbot kanala girdiginde butun kanaldaki banlari temizler?
enforcebans - kanal banina uyan herkesi banlar?
dynamicbans - Aktf Olan Banlari Gerekli Oldugunda kullanir.
userbans - diger kullanicilarinda ban atabilmesini saglar.
autoop - tanidigi userlari otomatik olarak oplar.
bitch - sadece axx olan kisilerin op almasini saglar.
greet - userinfo sunu kanal kullanici girdiginde yazar.
protectops - opu alinan axxli kisilere yeniden op verir.
dontkickops - axx olanlari asla kicklemez.
statuslog - kanal logunu her 5 dakkada bir kayitlar
stopnethack - kanala serverop`la giren herkesi deop yapar.
revenge - botu deoplayan, kickleyen yada banlayani karalisteye alir
secret - kanalin gizli olmasini saglar
autovoice - kanala giren +v modu olan userlara voice verir
dynamicinvite - invitelari gerekli oldugunda kullanir
wasoptest - netsplitden sonra op olan kullaniciyi kontrol eder opsa dokunmaz degilse deop eder.
isoptest - netsplitden sonra kullaniciyi kontrol eder ve gercekten op olmasi dogruysa dokunmaz yoksa banlar.

Bu asagidakiler kanal flood ayarlaridir:
(/msg) IRCturk chanset (#kanal) flood-type number:seconds
numbers:seconds ayarlamaniz gereken yerdir..kac sn en fazla kac satir kanala yazilabilir.

flood-chan - bu kanaldaki normal kullanicilar icindir.normal ayar.
flood-ctcp - kanala yapilan ctcp flood`u engeller
flood-join - kanala yapilan join flood`u engeller.
flood-kick - kanaldaki kickleme sayisini sinirlar..
flood-deop - kanalda yapilan mass-deoplari engeller.
flood-nick - kanaldaki nick degistirme floodlarini engeller
aop-delay - otomatik opu ne kadar zaman verilcegini belirler.

Adduser

Kullanimi: (/msg) Bot adduser (#kanal)

Bota kullanici ekler

Sabit host eklemek icin !nick ayarini kullanin.

Ayrica Bakin: Levels

Remuser

Kullanimi: (/msg) Bot remuser (#kanal) (global)

Botdan kayitli kullaniciyi siler..sadece global masterlar..

Ayrica Bakin: Levels

Moduser

Kullanimi: (/msg) Bot moduser (#kanal)

Botdaki bi kullaniciyi duzenler..

Benzer Konular: adduser remuser chattr levels

Ayrica Bakin: AdduserLevelsRemuser

Say

Kullanimi: (/msg) Bot say (#kanal)

botun kanala yazi yazmasini saglar.

Cycle

Kullanimi: (/msg) IRCturk cycle (#kanal)

Botun kanala cikip girmesini saglar.

Access - Channel Operator (100)

Index

Version

Kullanimi: /msg BOT version

Bot Size Hangi Version oldugunu gosderir..

Op

Kullanimi: (/msg) Bot op (#kanal)

Kullanimi: (/msg) bot op (#kanal) me
Kullanimi: (/msg) bot op (#kanal)

Kullanici yada nickleri op yapar.

Benzer Konular: deop halfop dehalfop voice devoice

Ayrica Bakin: DeopDevoiceVoice

Deop

Kullanimi: (/msg) Bot deop (#kanal)

Kullanimi: (/msg) bot deop (#kanal) me
Kullanimi: (/msg) bot deop (#kanal)

Kullaniciyi yada belirtilen nickleri deop yapar.

Benzer Konular: op halfop dehalfop

Ayrica Bakin: DevoiceVoice

Wallops (wall)

Kullanimi: (/msg) Bot wallops (#kanal)

Botun Kanaldaki Butun Oplara msg gondermesini saglar

Access - Channel Halfop (75)

Index

Invite

Kullanimi: (/msg) Bot invite (#kanal)

Botun Kullaniciyi kanala cagirmasini saglar..

Topic

Kullanimi: (/msg) Bot topic (#kanal)

Botun kanal topic`ini degistirmesini saglar.

Kanal Topic`ini sifirlamak icin:
(/msg) IRCturk topic (#kanal) none

Mode

Kullanimi: (/msg) Bot mode (#kanal) (+ or - s | t | i | n | l | k | c | m | p | others)

Kanalin Modlarini ayarlar.

Kick

Kullanimi: (/msg) Bot kick (#kanal)

Kullanimi: (/msg) Bot kick (#kanal) nick

Botun kanaldan nick`i atmasini saglar.

Ayrica Bakin: Ban

Ban

Kullanimi: (/msg) bot ban (#kanal) [bantype | time in minutes] [reason]

Normal Ayarlar:

Ban sebebi: "Requested"
Ban zamani: "2 hours (120 minutes)"

==========================================================
Ornek: Turkbot ban Jennifer

Bu Sekilde kanakldan Jennifer isimli kulaniciyi *ident@host olarak banlar..Sebep olarak Bunu gosterir: ("requested" for 2 hours).


Ornek: Turkbot ban Marty B5

Bu Ornekte Marty kanaldan 7 gun sureli ile banli kalir..

Ban zamanlar icin BANTYPE Komutuna bakiniz.

Eger Kullanici kanalda yoksa bot sizi uyaricaktir..Boyle durumlarda ident@host seklinde ban atmaniz tavsiye olunur..

Ayrica Bakin: Unban

Unban

Kullanimi: (/msg) Bot unban (#kanal)

Bani Acmaya yarar.

Ayrica Bakin: BanKick

Xsend

Kullanimi: (/msg) IRCturk xsend #kanal [args]

Botun Botnet`deki butun botlara *** komutu verirmis gibi komut vermesini saglar..Netsplit gibi botlarin nerde oldugu bilinmedigi yerlerde kullanislidir..
Mutlaka #kanal belirtimelidir.


NOTICE: Bot Tabiki bir BOTNET`e bagli olmalidir..

Access - Channel Voice (50)

Index

Userlist

Kullanimi: /msg IRCturk userlist #kanal

Botun Kanaldaki Axx`li Kisilerin Listesini gostermesini saglar.

Voice

Kullanimi: (/msg) Bot voice (#kanal)

Botun nicke voice vermesini saglar

Ayrica Bakin: DeopDevoiceOp

Devoice

Kullanimi: (/msg) Bot devoice (#kanal)

Botun nickin voice`sini almasini saglar.

Benzer Konular: halfop dehalfop op deop

Ayrica Bakin: DeopOpVoice

Access - Channel Friend (1)

Index

Access

Kullanimi: (/msg) BOT ACCESS (#kanal)

Kullanicinin botdaki axx`i hakkinda bilgi verir.

Formats: (/msg) BOT ACCESS (#kanal)
(/msg) BOT ACCESS (#kanal) me

/msg IRCturk access #Wakko me

-IRCturk- ACCESS Brad on #Wakko
-IRCturk- Nick (Handle): Brad (Bradley)
-IRCturk- Global Level: fhjmnoptuvxLN (Global Owner)
-IRCturk- Channel Level: Channel owner
-IRCturk- Logged in: Brad is logged-in as Bradley

Top

Kullanimi: /msg BOT top <#kanal> (Secenek)

Secenek;ler: TIME - JOIN - TALK dur..

Bot siza kanalin enlerini gosterir.En cok konusan kanala en cok giren en uzun sure kanalda duran gibi..

Stats

Kullanimi: /msg BOT stats #kanal

bot size Nick yada sizin hakkinizda bilgi verir..

Whois

Kullanimi: /msg BOT whois #kanal

Bot size Kullanici hakkinda axx,isim,email,dogun gunu ve buna benzeri seyleri gosterir.. Tabiki Eger kullanici ayarladiysa..

Ayrica Bakin: Set

Info

Kullanimi: /msg BOT info #kanal nick

Bot size nick hakkinda bilgi vericektir..

Greet

Kullanimi: (/msg) IRCturk greet (#kanal)

Bunu ayarladiinizda eger greet kanal ayari acikca siz kanala girdiginizde bot burda ayarladiginiz yaziyi kanala yazicaktir..

Temizlemek icin: (/msg) IRCturk greet (#kanal) none

Who

Kullanimi: (/msg) IRCturk who (#kanal)

Bot kanalda olan herkesi listeler

Set

Kullanimi: (/msg) IRCturk set

Kisisel bigilerinizi ayarlamaya yarar..Ayarlar: name, sex, bday, location, occupation, url, email, gmt, other and output.

bu bilgiler whois ve info komutlarinda gozukucektir

Infonuzu temizlemek icin: (/msg) IRCturk set (#kanal) none

Ayrica Bakin: Chset

Note

Kullanimi: (/msg) IRCturk note

(/msg) IRCturk note
(/msg) IRCturk note
(/msg) IRCturk note <@level or *level or (/msg) IRCturk note read
(/msg) IRCturk note erase

Belirttiginiz nicke handle`a yada leveldaki herkese note birakir..Memoserv benzeri bi ozelliktir.. Burdaki @ and * sembolleri kullanarak butun bir kullanici seviyesine note gonderebilirsiniz. Ornek: @chanop, *master, chanowner or @botowner).

Diger komutlari:
Kullanimi: (/msg) IRCturk note read
Size Gonderilmis olan note`lari gosterir.

Kullanimi: (/msg) IRCturk note erase
Botdaki Note msglarinizi silmenizi saglar...

Banlist

Kullanimi: (/msg) IRCturk banlist (#kanal) (ban kiriteri) (limit) [short]

Aradiginiz kriterlere dayanan banlari listeler..Eger global yada all komotunu kullanirsaniz size global banlarida listeler.

Limit: all, chan/channel, active, global, sticky
"short" Komutu banlarin listelenirken kisaltilmasini saglar.

Ayrica Bakin: BanBantypeExemptExemptlistUnban

Ignorelist

Kullanimi: (/msg) IRCturk ignorelist

Bot size suanda ignore edilen kisileri gosterir.

Ayrica Bakin: IgnoreUnignore

Comment

Kullanimi: Kullanimi: (/msg) IRCturk comment (#kanal)

temizlemek icint: (/msg) IRCturk comment (#kanal) none

Bu Komut ile bi kanala girdiginizde botun kanala ayarladiginiz commenti yazmasini saglar..

greet`de farki isterseniz botun norma msg yada act yada herhangi bir muzik calmasini ayarlayabilirsiniz..
Additionally, COMMENT does not emply the [NICK] part of the GREET line.

Kullanilabilir Parametreler:
IRCturkcomment $ACT $nick`e gulumsuyor (IRcturk`un siz kanal girdiginizde: * IRCturk Stonkeep`e Gulumsuyor. Yazmasini saglar.)
IRCturkcomment $SND welcom.wav ( IRCturk`un siz kanala girdiginizde IRCturk.wav dosyasi calmaya baslamasini saglar..) <-- Tavsiye Edilmez..

Nick

Kullanimi: (/msg) IRCturk nick

Also (/msg) IRCturk handle

Botun sizin userlistindeki nickinizi degistirmesini saglar yani handle`inizi..

Copyright 1998-2003 IRCTurk Network Team, Butun Haklari Saklidir.
Ana Sayfa, Turkdrop, IRCdTurk, XServ, Bize Ulasin.